Avís legal

Avís legal

Objectiu i generalitats
Les presents Condicions Generals d'Ús regulen el lloc web www.masdelsvivencs.com, del que Carol Gastronomia S.L. amb domicili aAvda. Mestre Muntaner, 44, 08700 Igualada (Barcelona) i amb B-66216946, és titular.

A través del lloc web www.masdelsvivencs.com, Carol Gastronomia S.L. proporciona informació dels seus productes i serveis. La condició d'usuari registrat suposa l'aprovació de les condicions d'ús en la versió publicada en el moment que accedeixi al mateix.

En qualsevol cas, existeixen zones del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no es registrin. En aquest sentit els usuaris que accedeixin a aquesta part del lloc web accepten estar sotmesos a les condicions d'ús recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que puguin ser aplicades.

Propietat intelectual i industrial
Carol Gastronomia S.L. té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font del lloc web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu sobre les fotografies, imatges, textos i dades que s'inclouen en el lloc web.

S'adverteix als usuaris de que aquests drets estàn protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intelectual i industrial.

Així mateix el contingut d'aquest lloc web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, també li és aplicable tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expresament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web ni de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés de Carol Gastronomia S.L.

Per donar-se de baixa com a usuari ho haurà de fer enviant un correu electrònic a info@espaigastronomia.cat.